Sedan oktober 2007 är MC-klubben SUZUKI 2-takt medlem i MHRF (MotorHistoriska RiksFörbundet). MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de 200 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag cirka 40.000 försäkringar. Fordonsägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Fordonet ska vara orört eller renoverat till originalskick. Viss ombyggnad eller modifiering är tillåten. Fordonet får inte användas för brukskörning, utan enbart för privatbruk/nöjeskörning. Fordonet ska till vardags förvaras i låst utrymme. Fordonet får köras av dig, familjemedlem eller person som har ett eget fordon MHRF-försäkrat. Om någon annan kör fordonet och en skada uppstår, utgår en extra självrisk. Alla motorcyklar är försäkrade upp till 2 prisbasbelopp (105.000 kr för 2023). Det går att öka på till högre prisbasbelopp mot höjd premie. Att tänka på när det gäller moped klass II (30 km/h) är att endast person född före 1 oktober 1994 får köra den utan förarbevis 

Premier

Ändringar i MHRF-försäkringen från 1 maj 2023. MHRF och Folksam meddelar att det inte är någon höjring av premier. Mc: t.o.m. 1979 årspremie 400 kr,  1980 - 1993 årspremie 650 kr, blivande klassiker I 1994 - 2003 årspremie 800 kr och blivande klassiker II 2004 - 2013 årspremie 2.300 kr. Gränsen för blivande klassikerfordon gäller t.o.m. 2013 års modeller. Mopeder kan försäkras t.o.m. 1993 år modell med årspremie 375 kr. Nyteckning av den så kallade  “klumpförsäkringen” för upp till 5 st. mopeder och som enbart avser trafikförsäkring har upphört. Befintliga försäkringar kommer att finnas kvar.

Övriga försäkringar är Rullande renovering/avvikande utförande med årspremie t.o.m. 1979 för 690 kr och 1980-1993 för 1 400 kr. Uppställningsförsäkring eller renoveringsförsäkring (endast för avställda fordon) med årspremie 240 kr finns. I renoveringsförsäkring ingår försäkringen även för delar. Lagerförsäkring (för fordon som lagras i väntan på renovering) med årspremie 255 kr. Här ingår ej delar i försäkringen. Korttidsförsäkring (max 1 år) för fordon äldre än 30 år och gäller för både registrerade som oregistrerade med kvartalspremie 620 kr.

 2023-04-09


Helförsäkring

För fordon äldre än 20 år, renoverade eller bevarade i gott skick. Försäkringen  omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättskydds- och vagnskadeförsäkring. Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i försäkringsbeloppet, till ett maximalt värde om två prisbasbelopp (105.000 kr).

Blivande klassiker

Blivande klassiker 1994-2003. Fordonet ska vara av klar samlarkaraktär.

Blivande klassiker 2004-2013 Fordonet ska vara av klar samlarkaraktär. Endast för den som sedan minst ett år har en gällande MHRF-försäkring för mc äldre än 20 år. 

Andra typer av försäkringar

Rullande renovering, Uppställningsförsäkring, Renoveringsförsäkring, Lagerförsäkring och Korttidsförsäkring.

Läs mer på https://mhrf.se/forsakring

Klubbens försäkringssamordnare går igenom försäkringsansökan och tillstyrker eller avslår ansökan. Därefter skickas den till MHRF-försäkring som fattar beslut om du får försäkring eller ej. 

För detaljerad information om MHRF-försäkring klicka på https://mhrf.se/forsakring

Så här ansöker du:

Ansökan
Ansökan om försäkring görs digitalt på MHRF:s hemsida. För den som inte har tillgång till dator eller mobiltelefon kan fordonsinspektören registrera ansökan. Glöm inte att ange registreringsnummer på ditt bruksfordon (mc eller bil). Värdet på ditt fordon är vad du själv anser det är värt vid tillfället. Kontakta en försäkringsinspektör.

•Fotografering
Tag sex foton på fordonet (rakt framifrån och bakifrån, från vänster respektive höger sida, samt närbild på motorn från vänster respektive höger sida. Observera att inga bilder ska tas snett utan rakt på. Bilderna länkar du in i din ansökan.

Beskrivning av fordonet
Fordonsinspektören beskriver fordonets skick och skriver ut ett protokoll. Din kopia hämtar du upp via hemsidan när protokollet är klart.

•Beslut
Försäkringsinspektören tar beslut om försäkringsansökan ska godkännas av klubben eller inte. Därefter skickas ärendet till MHRF Försäkring för slutligt beslut. Vart 10:e år ska nytt besiktningsprotokoll och nya foton av fordonet skickas in till MHRF. Det ligger i försäkringstagarens intresse att ombesörja att det blir gjort.

Försäkringssamordnare

Håkan Morén
Enholn 26, 780 51 Dala-Järna
Mobil 070-395 9144

Björn Ek
Solskiftesgatan 45, 442 53 Ytterby
Mobil 070-373 8045

Peter Nordkvist
Gasängsvägen 3, 792 77 Nusnäs
Tel 0250-374 70
Mobil 073-263 6836

Fordonsinspektörer

Dalarna
Håkan Morén
Enholn 26, 780 51 Dala-Järna
Mobil 070-395 9144

Peter Nordkvist
Gasängsvägen 3, 792 77 Nusnäs
Tel 0250-374 70
Mobil 073-263 6836

Göteborg & Bohuslän
Björn Ek
Solskiftesgatan 45, 442 53 Ytterby
Mobil 070-373 8045

Närke
Roland Danielsson
Löten, 716 91 Fjugesta
Tel 0585-108 59
Mobil 070-592 2495

Skåne
Lars Andersson
Hyttmästarevägen 9, 284 34 Perstorp
Tel 0435-34842

Uppland
Vakant