Sedan oktober 2007 är MC-klubben SUZUKI 2-takt medlem i MHRF (MotorHistoriska RiksFörbundet). MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de 200 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag cirka 40.000 försäkringar. Fordonsägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Fordonet ska vara orört eller renoverat till originalskick. Viss ombyggnad eller modifiering är tillåten. Fordonet får inte användas för brukskörning, utan enbart för privatbruk/nöjeskörning. Fordonet ska till vardags förvaras i låst utrymme. Fordonet får köras av dig, familjemedlem eller person som har ett eget fordon MHRF-försäkrat. Om någon annan kör fordonet och en skada uppstår, utgår en extra självrisk. Alla motorcyklar är försäkrade upp till 2 prisbasbelopp (94.600 kr för 2020). Det går att öka på till högre prisbasbelopp mot höjd premie. Att tänka på när det gäller moped klass II (30 km/h) är att endast person född före 1 oktober 1994 får köra den utan förarbevis 

Premier

Ändringar i MHRF-försäkringen från 1 maj 2020. MHRF och Folksam meddelar att man beslutat göra premie- och årsjustering. Mc: 1951 - 1975 årspremie 400 kr,  1976 - 2000 årspremie 800 kr och blivande klassiker 2001 - 2010 årspremie 2.300 kr. Gränsen för blivande klassikerfordon gäller t.o.m. 2010 års modeller. Mopeder kan försäkras t.o.m. 1990 år modell. Numera kan man som alternativ försäkra upp till 5 st. i “klump” för 350 kr, men då gäller enbart trafikförsäkring.

 2020-02-26


Helförsäkring

För fordon äldre än 20 år, renoverade eller bevarade i gott skick. Förtsäkringen  omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättskydds- och vagnskadeförsäkring. Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i försäkringsbeloppet, till ett maximalt värde om ett prisbasbelopp (47.300 kr).

Blivande klassiker

Man ska i minst ett år haft och ännu har en helförsäkring för ett veteranfordon (minst 20 år), då finns det möjlighet att försäkra en blivande klassiker (2001 - 2010). Fordonet ska vara av klart samlarfordonskaraktär och bevarat i gott skick. 

Andra typer av försäkringar

Rullande renovering, Uppställningsförsäkring, Renoveringsförsäkring och Lagerförsäkring.

Läs mer på http://mhrf.se/forsakring

Klubbens försäkringsansvarige går igenom försäkringsansökan och tillstyrker eller avslår ansökan. Därefter skickas den till MHRF-försäkring som fattar beslut om du får försäkring eller ej. 

För detaljerad information om MHRF-försäkring klicka på http://mhrf.se/1065

Så här ansöker du:

•Förberedelse
Kontakta någon av våra besiktningsmän och beställ tid. Ansökan om försäkring görs via MHRF:s hemsida.

•Fotografering
Tag sex foton på fordonet (rakt framifrån och bakifrån, från vänster respektive höger sida, samt närbild på motorn från vänster respektive höger sida. Observera att inga bilder ska tas snett utan rakt på. Bilderna länkar du in i din ansökan.

•Ansökan
Gå in på MHRF-försäkrings hemsida och lägg upp ditt ärende. Glöm inte att ange registreringsnummer på ditt bruksfordon (Mc eller bil). Värdet på ditt fordon är vad du själv anser det är värt vid besiktningstillfället.

•Besiktning
Besiktningsmannen utför besiktningen och skrivet ut ett besiktningsprotokoll. Din kopia hämtar du upp via hemsidan när besiktningsprotokollet är klart.

•Beslut 

Klubbens försäkringsansvarig tar beslut om försäkringsansökan ska godkännas av klubben eller inte. Därefter skickas ärendet till MHRF Försäkring för slutligt beslut. Vart tioende år ska nytt besiktningsprotokoll och nya foton av fordonet skickas in till MHRF. Det ligger i försäkringstagarens intresse att ombesörja att det blir gjort.

Försäkringsansvarig

Håkan Morén
Enholn 26, 780 51 Dala-Järna

Mobil 070-395 9144

Björn Ek
Solskiftesgatan 45, 442 53 Ytterby
Mobil 070-373 8045

Peter Nordkvist
Gasängsvägen 3, 792 77 Nusnäs
Tel 0250-374 70
Mobil 073-263 6836

Besiktningsmän

Dalarna
Håkan Morén
Enholn 26, 780 51 Dala-Järna

Mobil 070-395 9144

Peter Nordkvist
Gasängsvägen 3, 792 77 Nusnäs
Tel 0250-374 70
Mobil 073-263 6836

Göteborg & Bohuslän
Björn Ek
Solskiftesgatan 45, 442 53 Ytterby
Mobil 070-373 8045
Närke
Roland Danielsson
Löten, 716 91 Fjugesta
Tel 0585-108 59
Mobil 070-592 2495

Skåne
Lars Andersson
Hyttmästarevägen 9, 284 34 Perstorp
Tel 0435-34842

Uppland
Erik G Eriksson                                                                                                          
Ranstavägen 12, 749 61 
Öresundsbro
Mobil 070-267 0431