Bensin och biodrivmedelsinblandningar (från MHRF)

MHRF skriver på sin hemsida om de olika bränsleblandningar som finns till våra gamlingar (https://mhrf.se/fordon/drivmedel/bensin/):

 

Sedan mars 2011 har det varit möjligt att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel i Sverige. Regeringen har nu fattat beslut om att denna inblandning ska utökas via en ny bestämmelse: reduktionsplikten.

”MHRF konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel i bensinen, desto större blir konsekvensen för de historiska fordonen… ”

Regeringens beslut innebär att de svenska drivmedelsproducenterna ska utöka sin biodrivmedelsinblandning stegvis enligt en fastställd inblandningsskala fram till år 2030. Syftet är att minska koldioxidutsläppen.

98 oktan

Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar 98 oktan. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är den blandning som de flesta fordon klarar redan i dag, även de äldre fordonen.

95 oktan

Den 1 augusti 2021 blev bensinkvaliteten E10 den nya standarden för 95-oktanig bensin i Sverige i stället för den tidigare E5. Drivmedlet kommer därmed som namnet antyder att innehålla upp till tio volymprocent etanol i stället för dagens fem.

Alkylat

Alkylat är ett drivmedel som tillverkas av gasformiga fossila kolväten som utvinns nästan utan några skadliga aromatiska kolväten via de överskottsångor och gaser som uppstår vid raffinering av fossil olja. Använd med fördel detta drivmedel i dina trädgårdsmaskiner då det är bra för dig, din hälsa och för miljön, men i dagsläget bör du undvika användning i äldre fordon eftersom det har en uttorkande effekt på äldre packningar och därmed ger risk för läckage.

 

Oavsett bensinkvalitet

  • Kontrollera regelbundet gummidetaljerna. Byt i förebyggande syfte.
  • Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade drivmedelsförbrukningen så att rätt bränsle/luft förhållandet består.
  • När det gäller insprutningssystem – rådgör med specialisterna.
  • Många äldre fordon har hårda ventilsäten som tål de nya bensinkvaliteterna. Om ditt fordon konstaterats inte har detta rekommenderar vi att du använder ett kaliumbaserat blyersättningsmedel eller låter montera hårda ventilsäten.


Konsekvenser för bensindrivna historiska fordon

MHRF konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel i bensinen, desto större blir konsekvensen för de historiska fordonen:

  • En högre inblandning av etanol i bensinen innebär ett lägre energiinnehåll i drivmedlet vilket i sin tur innebär en förhöjd drivmedelsförbrukning.
  • För äldre fordon blir drivmedelsblandningen magrare med det nya drivmedlet vilket kan leda till sämre kylning, spikning samt höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas i form av misständningar. Startförmågan kan också minska fram för allt vid lägre temperaturer.
  • Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande drivmedelsblandningar. Det kan påverka membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Vissa av dessa kan helt enkelt komma att lösas upp.


© 2022 Motorhistoriska Riksförbundet

0 Svar till “Bensin och biodrivmedelsinblandningar (från MHRF)”


  1. Ingen har kommenterat ännu.

Lämna en kommentar