Sammanställning över Suzukis färgsystem för 2-takstmaskiner 1966 - 77

Det system Suzuki tillämpade för att identifiera färgerna på sina motorcyklar bygger på ett löpande numreringssystem utan någon direkt koppling mellan vissa siffror och färgnyanser. Beteckningarna bestod ursprungligen alltid av tre siffror, men på senare år förekom även beteckningar med två siffror samt även beteckningar där siffror och bokstäver blandades.

Ursprungligen namngavs färgerna med relevans till de olika nyanserna, men för vissa marknader, framförallt USA, gavs färgerna andra namn i marknadsföringssyfte. Detta kan vara förvirrande, men sifferbeteckningarna ändrades aldrig utan refererar alltid till samma färg.

Fyra olika typer av färg förekom, Vanlig blank lack, Metallic, Candy och Flake. Oftast ingick begreppen i färgnamnet. Som t.ex. Candy yellow eller Maui blue metallic.

Suzuki valde också att ge vissa färgkombinationer egna beteckningar. Detta gällde framförallt bensintankar som försågs med randningar i olika färger. Exempelvis kom tanken till GT750J med färgen Candy lavender 216 och randning i Pure white 064 att ges färgnumret 533.

Även om en viss modell förekom i ett antal olika nyanser såldes inte alla dessa på en och samma marknad. T.ex. förekom T20 i tre olika färger Black 019, Candy red 078 och Candy blue 079. I Sverige såldes endast T20 i Candy red 078. Anledningen torde ligga i de besparingar man kunde göra vid marknadsföring och reservdelsförsörjning.

Nedan följer en sammanställning över de olika färger som förekommit på olika modeller. I anmärkningsfältet anges alternativa namn på de färger där detta förekommit. Observera att det för vissa marknader kan ha förekommit andra färger på vissa modeller än de som listats nedan. Utan tillgång till specifika supplement till reservdelskatalogen för dessa marknader är det omöjligt att göra en dylik förteckning hundra procent komplett. Notera att de nyanser som symboliserar respektive färg inte nödvändigtvis matchar den korrekta färgen.

Klicka här för att ladda ner tabellen som PDF-fil:

suzukis-farger-kontra-modeller.pdf

Årsmodellkoder

Kod År
R 1971
J 1972
K 1973
L 1974
M 1975
A 1976
B 1977
C 1978
N 1979
T 1980
X 1981
Z 1982
D 1983
E 1984
F 1985
G 1986
H 1987
J 1988
K 1989
L 1990
M 1991
N 1992
P 1993
R 1994
S 1995
T 1996
V 1997
W 1998
X 1999
Y 2000