Startkopplingen för elstarten är den svaga länken på GT 550-motorerna. Den typen brukar betecknas “3-roller type” och upphörde på de senare M-modellerna. Den nya typen som installerades betecknas “Borg Warner” (samma typ som på GT 750) f.o.m. motornummer 63692. En komplett ny startkoppling fick reservdelsnummer 21200-34830 men finns inte längre att uppbringa. Mer finns att läsa på SUZUKI 2-Stroke Service Bulletin nr GT-14, daterad 1975-05-01.