Byte till koniska styrlager GT 750J - B

Mått övre lagret: 25 x 48 x 16,2 mm
Mått nedre lagret: 27 x 48 x 14,3 mm

Finns hos MC-Shopen för 375 kr, hos Lelles med best.nr 05-697 eller hos Addemoto med best.nr 32-881. Pris 395 kr hos de båda sistnämnda leverantörerna.

OBS! Styrstolpen kan i vissa fall behöva modifieras till något mindre diameter genom att det ställe där övre lagret ska sitta svaras av 1 - 2 mm och 10 mm neråt på styrstolpen. (2007-09-05).

Ryckningar med CV-förgasarna

Från 1974 försågs GT 750 modellen med 40 mm Micuni vakuumförgasare, s.k. CV- förgasare, med beteckning BS 40. Första modell med denna typ av förgasare blev L-modellen och den har en något annorlunda bestyckning än övriga modeller, men principen är lika. Fördelen med denna förgasartyp är dels att de går snålt så länge man hanterar gasrullen lagom, dels att det är ordentlig matning av bränsleflödet när gasrullen vrids på och därmed ger både ax och topphastighet. Men BS 40 förgasarna var inte riktigt utprovade för GT 750 modellen vilket gör att maskinen rycker vid deceleration (gasavdrag) eller litet gaspådrag, alltså låg belastning, vilket upplevs irriterade av ägarna. I USA benämns detta ”surging” eller “bucking” och U.S. Suzuki Motor Corp. löste problemet, vilket redovisas i Suzuki 2-stroke Service Bulletin nr ”GT-36” av den 11 mars 1977.

Lösningen går ut på att montera mindre luftmunstycken ”Reduction Pilot Air Jet” i bakkant av förgasarna. De munstycken som är monterade är inpressade och går inte att ta bort. De har betydligt större storlek och medger alltför stor mängd luftflöde in i förgasarna trots att gasspjället är helt stängt eller näst intill. Två storlekar finns, en till L-modellen    (# 90) med partsnummer 09493-18001 och en till M-A-B-modellerna    (# 80) med partsnummer 09493-31330.

Monteringen framgår av Bulletinen, men går ut på att gänga upp kanalens bakre del (mot luftfiltret) med gängtapp 4 x 0,7 mm och sedan skruva in munstycket på var och en av förgasarna. Alla ryckningar försvinner och maskiner går nu väldigt jämt och fint. Men det gäller att testa att munstyckena är rätt för maskinen i fråga. Det förekommer att vissa maskiner “fyrtaktar” vid lågfartskörning som i köbildning och orsaken är då för fet bränsleblandning (minskad lufttillförsel ger fetare bränsleblandning). Man kan eliminera problemet på två sätt. Antingen genom att öka storleken på luftmunstyckena eller minska storleken på lågfartsmunstyckena.
Att öka luftmunstyckena blir att tillverka egna för L-modellen eller att för modellerna  M-A-B ta L-modellens # 90. Att minska lågfartsmunstyckena går endast för L-modellen och då ta M-A-B-modellernas # 45. Mindre storlek finns inte att tillgå.
Skulle det visa sig att # 90 blir för stora för M-A-B-modellerna, får man själv tillverka # 85. Det gäller att prova sig fram genom att kontrollera förbränningsfärgen på tändstiften som ska vara brunaktig och inte vit (för mager blandning) eller svart (för fet blandning) så man får rätt bränsleblandning. Vid för mager bränsleblandning finns risk för motorhaveri. (2007-08-14).