Ramnummer GT 380 modeller i Sverige

Beteckning/Årsmodell Ramnummer Färg
J / 1972 19511 - 19539 157 Röd
K / 1973 40269 - 43979 279 Blå
    716 Röd

Tillverkningsnummer på GT 380

Modell Ramnummer Motornummer
J modellen 10.001 - 30.918 10.001 - 32.893
K modellen 30.919 - 48.731 32.894 - 53.848
L modellen 48.732 - 65.983 53.849 - 73.228
M modellen 65.984 - 86.753 73.229 - 97.352
A modellen 86.754 - 95.062 97.353 - 108.556
B modellen 95.063 - ? 108.557 - ?
C modellen uppgift saknas  
N modellen uppgift saknas