Ramnummer GT 750 modeller i Sverige

Beteckning/Årsmodell Ramnummer Färg
J /1972 13976 - 31252 195 Candy Jackal Blue/Vit
    216 Candy Lavender/vit
K /1973 39324 - 39354 288 Guld/grön
L /1974 45213 - 51997 761 Blå
    762 Röd-Orange
M /1975 53966 - 53984 00J Röd
A /1976 68530 - 68544 01A Röd-Orange

Tillverkningsnummer på GT 750

Modell Ramnr Motornr
J modellen 10.001 - 31.252 10.001 - 31.356
K modellen 31.253 - 40.246 31.357 - 43.040
L modellen 40.247 - 52.822 43.041 - 57.532
M modellen 52.823 - 61.728 57.533 - 67.557
A modellen 61.729 - 75.738 67.558 - 82.604
B modellen 75.739 - ? 82.605 - ?

Att ram- och motornr inte överensstämmer beror på att motorer lyfts av tillverkningsbandet för tester och försäljning till sidovagnsracers.
Sista tillverkningsnumret av GT 750 är inte känt, men en av de allra sista tillverkade maskinen har ramnr 79.824 och ägare är Arne Lund Jensen i Danmark. För den japanska marknaden tillverkades 15.000 maskiner utan
ram- och motornr. Totalt tillverkades knappt 100.000 GT 750.